Sekretesspolicy

Behandling av personuppgifter
Senast uppdaterat; 2013-03-15

Grundläggande principer
TIM förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. För att du bättre skall kunna förstå hur vi behandlar information om dig redovisar vi nedan våra grundläggande principer för behandling av personuppgifter.

Insamling av information
TIM erbjuder dig möjlighet att via våra webbplatser beställa produkter eller tjänster, göra förfrågningar eller registrera dig för att ta del av olika typer av material. På webbplatsen får vi information om ditt namn, uppgifter om hur du kan bli kontaktad och information som är nödvändig för fakturering. Vi får också information om affärstransaktionen och, om du väljer att betala med kreditkort, om din betalning. 

Säkerhet
TIM skyddar dina personuppgifter genom tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder.
För åtkomst till ditt eget konto på TIM krävs ett personligt lösenord. Du ansvarar för att bevara ditt lösenord så att inte någon obehörig kommer åt det. Om du delar dator med någon annan bör du alltid logga ut för att skydda din information i förhållande till andra användare av datorn. 

Användning av informationen
TIM hanterar och använder den information som du har lämnat för att bättre kunna tillfredsställa dina behov och för att kunna ge dig bättre service, bland annat genom att göra webbplatsen så personlig som möjligt. 
Personnummer samlas in för att öka säkerheten och för att TIM skall ha möjlighet att kontrollera din kreditvärdighet. Vi kan också komma att kontakta dig för marknadsundersökningsändamål eller genom nyhetsbrev och olika erbjudanden genom direkt marknadsföring. Du har givetvis möjlighet att meddela oss en s k direktreklamspärr som förhindrar att dina uppgifter används för direkt marknadsföring. 
Ditt kreditkortsnummer används enbart vid betalning av de produkter som du har beställt och det sparas inte hos oss för andra ändamål. TIM kommer inte, utan ditt samtycke, att vidareförmedla uppgifter om dig annat än om detta följer av lagstiftning, om det krävs i samband med att du beställt en produkt eller tjänst eller om TIM anser att det krävs för att skydda och försvara rättigheter eller egendom tillhörande TIM. 
TIM utnyttjar inte avsiktligt information från barn eller minderåriga och bedriver ingen marknadsföring riktad mot barn eller minderåriga.

Rättelse och insyn
TIM strävar efter att all den information som vi behandlar skall vara korrekt. Detta gäller givetvis även de personuppgifter vi samlar in.
För den händelse någon uppgift visar sig felaktig sker rättelse utan dröjsmål.
Du har givetvis rätt att ta del av de uppgifter som vi registrerat om dig. Om du vill ta del av dessa uppgifter eller har andra frågor rörande vår behandling av personuppgifter ber vi dig kontakta oss på följande adress:

Leif och Viktoria Gustafsson

Om du inte längre vill mottaga nyhetsbrev kan du logga in på Mina sidor och ändra dina uppgifter. Om din e-postadress ändrats logga in på Mina sidor med din gamla e-postadress och uppdatera dina uppgifter.

Missbruk av ditt användarkonto
Vid försök till bedrägeri eller annat missbruk av tjänster på TIMSTORE.se, förbehåller sig TIM rätten att neka användare tillgång till webbplatsen TIMSTORE.se och de tjänster som tillhandahålls.
Vänligen notera att länkar som kan finnas på denna webbplats till andra webbplatser kan medföra att du besöker andra webbplatser som innehåller andra regler för integritetsskydd än vad som anges här i.

Cookies
En cookie-fil är en del av en text som genom tillstånd från dig kan placeras i din dators hårdvara. Om du godkänner detta, kommer din browser att lägga till texten i en separat fil.
TIM använder cookie-filer för att underlätta analyser av trafiken på våra webbplatser genom att vi får kännedom om vem som har besökt en viss webbplats vid en viss tidpunkt.
Du kan i inställningarna för din browser själv ange om du accepterar att cookie-filer placeras hos dig eller inte. 
Du kan även när som helst välja att ta bort cookie-filer som har placerats hos dig. 
När du besöker de delar av TIMs webbplatser som kan anpassas efter din användarprofil eller som kräver att du är inloggad, måste din browser vara inställd på att acceptera cookies.
I övrigt kan du besöka alla delar av våra webbplatser utan att ta emot cookie-filer och utan att röja din identitet.

TIMSTORE.SE hanterar personuppgifter enl. den svenska personuppgiftslagen, PUL. 
Detta innebär att personuppgifterna skyddas enligt de villkor som rör behandling av de uppgifterna.

Ändring av policy
Denna policy kan uppdateras av TIM. Du ser när policyn senast uppdaterades genom datumet för Senast uppdaterat högst upp på förstasidan av policyn.
Om det sker väsentliga förändringar i denna policy kommer TIM att meddela dig genom att placera ett tydligt meddelande på webbplatsen.
Vi uppmanar dig att läsa igenom denna policy för att hålla dig informerad om hur TIM behandlar dina personuppgifter.